Kurs om växternas vetenskapliga namn

Under hösten kommer vi att ha en kurs för dig som vill lära dig mer om växternas vetenskapliga namn, ofta benämnt latinska namn.

Kursen tar upp hur de vetenskapliga namnen är uppbyggda och hur du känner igen de olika familjerna. Du får också tips om olika databaser att söka i och användbar litteratur.

Det är tre kurstillfällen och ledare är vår ordförande Inger Frändås, som har god kunskap och erfarenhet inom området.

  • Lördag 21 oktober kl. 10.00-13.00
  • Torsdag 9 november kl. 18.00-20.00
  • Lördag 20 januari 2024 kl. 10.00-13.00

Kostnad för medlemmar: 150 kronor för tre tillfällen. Anmäl dig senast 15 oktober till sta.alvsborg@gmail.com. Har du frågor, vänd dig till Inger Frändås 0707 277 426.

Kursen hålls i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Cypripedium