Personuppgiftspolicy

Du har säkert hört talas om GDPR. Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Det är viktigt för oss att du som medlem i STA Älvsborgskretsen känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de uppgifter vi sparar och behandlar om dig.

När du är medlem i STA Älvsborgskretsen behandlar vi dina personuppgifter i form av bl.a. namn, adress, telefonnummer, e-mejl för att:

  1. distribuera vår medlemstidning Blombladet
  2. bjuda in dig till våra arrangemang
  3. dela uppgifterna till vår riksförening
  4. utvärdera och förbättra vår verksamhet; och
  5. för att fullföra de rättsliga skyldigheter som förening har.

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem i STA Älvsborgskretsen samt två (2) år efter avslutat partnerskap. Uppgifter som krävs för STA Älvsborgskretsen redovisningsskyldighet enligt lag sparas i sju (7) år efter avslutat räkenskapsår. Dina uppgifter delas inte med tredje part utanför STA annat än om du ingår i styrelsen, arbetar som funktionär, är talare vid ett medlemsmöte eller presenterar din trädgård vid ett trädgårdsbesök. I dessa fall presenteras nödvändig information på vår hemsida.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du alltid rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att begära ut personuppgifterna.

Riksföreningens personuppgiftspolicy