Till alla våra medlemmar

Vi kommer att ställa in alla aktiviteter nu under våren för att inte riskera att genom dem sprida coronavirus. Marsmötet i Örby är redan inställt. Mötet med Mona Holmberg den 19 april kommer inte heller att äga rum. Trädgårdsyran i Limmared är inställd - inte bara för oss utan helt och hållet.

Växtmarknaden den 30 maj blir av, men vi får vara noggranna med att hålla avstånd och det blir ingen kaffeservering.

Det kommer att arrangeras några trädgårdsbesök under sommaren. Även där vill vill uppmana till att hålla avstånd.

Skånekretsen kommer inte att hålla sitt Riksmöte i juni i år, utan de kommer att ha det 11-13 juni 2021. Älvsborgskretsens Riksmöte flyttas till 17-19 juni 2022

Är det något ni är osäkra på eller undrar över, så ring någon i styrelsen och fråga.
Våra telefonnummer hittar ni här: Kontakt

Ta hand om er och håll er friska!

För styrelsen
Inger Frändås, ordf.

Trädgårdstillbehör

Då vi nu inte kan träffas på medlemsmöten finns möjligheten att handla trädgårdstillbehören hemma hos Göran Lindskog i Rydboholm.

Lista med tillbehör och instruktion för beställning finns här: Trädgårdstillbehör