Till alla våra medlemmar

Vi kommer att ställa in alla aktiviteter nu under våren för att inte riskera att genom dem sprida coronavirus. Marsmötet i Örby är redan inställt. Mötet med Mona Holmberg den 19 april kommer inte heller att äga rum. Trädgårdsyran i Limmared är inställd - inte bara för oss utan helt och hållet.

Vi har inte slutgiltigt bestämt hur det blir med växtmarknaden den 30 maj på Rångedala hembygdsgård. Den är sent i maj och utomhus men om inte smittoläget förbättras radikalt så kan ni nog räkna med att den också blir inställd. Kontrollera innan ni åker dit.

Skånekretsen kommer inte att hålla sitt Riksmöte i juni i år, utan de kommer att ha det 11-13 juni 2021. Älvsborgskretsens Riksmöte flyttas till 17-19 juni 2022

Är det något ni är osäkra på eller undrar över, så ring någon i styrelsen och fråga.
Våra telefonnummer hittar ni här: Kontakt

Ta hand om er och håll er friska!

För styrelsen
Inger Frändås, ordf.