Gemensamma växtmarknaden, 25 augusti

I år är det Bohuslän / Dalslandsskretsen som anordnar de västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad.

Information om gemensam bussresa kommer att läggas upp när detaljerna är klara.

Vill du åka med så meddela resegruppen och boka plats. Du får senare besked om pris och tider.

Telefon till Anita o Per-Axel 033–25 66 41 eller till Birgit 0301-424 41.
E-post: peranita.bergquist#telia.com

Suckulenter i kruka