Gemensamma växtmarknaden, 25 augusti

I år är det Bohuslän / Dalslandsskretsen som anordnar de västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad. Vi har bokat buss för dagen och det finns fortfarande platser kvar.

Bussen utgår från Borås och vi åker via Skene och vidare mot riksväg 40, och E6 till Uddevalla där växtmarknaden startar kl. 11.00. Vid 13.30-tiden lämnar vi Uddevalla för besök i 2 privatträdgårdar. Det första trädgårdsbesöket gör vi hos Runa o Lennart Olsson, Svensland, Uddevalla och vi avslutar hos Roland Gustavsson Storehagsvägen i Uddevalla. Därefter startar vi hemresan.

Bussen avgår från Borås, Anna Linds park kl. 8.00.
Påstigning i Skene, pendelparkeringen vid Sohlbergs buss kl. 8.30.
Vi stannar också i Hällingsjö 8.50.
Beräknad hemkomst till Borås ca 20.30.

Pris för bussresa: 275 kr/person.

Mat för dagen tar var och en med sig!

Anmälan görs omgående, senast den 16 august, till någon i resegruppen:
Telefon till Anita o Per-Axel 033–25 66 41 eller till Birgit 0301-424 41.
E-post: peranita.bergquist#telia.com
Meddela samtidigt var du önskar stiga på.

Efter anmälan betalas resan omgående till kretsens bankgiro 788 – 0677.
Detta gäller även de som anmält sig tidigare. Är du osäker om du anmält dig, kolla gärna med Per-Axel.

Välkommen med till Bohuslän!

Suckulenter i kruka