Trädgårdsbesök maj 2023

Torsdag 25 maj (två trädgårdar, samma tid)

Josef Vincze, kl. 15:00-19:00

Hallabotorp Ambjörnarp
Tel. 070-691 38 76

Vägbeskrivning: från Borås kör på Riksväg 27, mellan Tranemo och Gislaved avfart mot Ambjörnarp (grusväg Gislavedsvägen). Kör ca 3,5 km förbi Malsbogård, från gården ca 350 m, sväng höger upp mot skogen 1:a huset. (Vidare från Hallabotorp till Nissafors Bruk: kör tillbaka till Rv.27, sväng vänster, kör ca 250 m och sväng till höger mot Hestra, se sedan Jans beskrivning).

Josef Vinczes trädgård
Josef Vinczes trädgård

Den elva år gamla trädgården på drygt 3 000 kvm ligger i skogsmiljö och är terrasserad i en stark södersluttning. På tomten finns stora ekar som ger skydd och skugga till andra växter. Här finns många olika träd, buskar, perenner och rariteter som platan, katsura, tulpanträd, sekvoja, näsduks-träd, magnolia, japansk lönn och mispel. Förhoppningsvis blommar rododendron och azalea vid denna tid!

Jan Melkersson, kl. 15:00-19:00

Nissafors Bruk
Tel. 076-328 35 94

Vägbeskrivning: Från Borås Kör R27 mot Tranemo. Vid Mossebo (mellan Tranemo och Gislaved) sväng vänster mot Grimsås/Hestra. Kör igenom Hestra ut mot R26 (Nissastigen). Sväng vänster ut på R26 ca 3 km och sväng höger mot Isabergs golfklubb. Framme vid klubbhuset kör över bron (Nissan), sväng direkt höger och kör ca 200 m och där ligger Nissafors Bruk 5.

Jan Melkerssons trädgård
Jan Melkerssons trädgård

Trädgården började anläggas i slutet av 70-talet av engels-mannen John Gerard, som kom till Isabergs golfbana som deras första pro. Idag förvaltas den av Jan som fortsatt ut-veckla John Gerards livsverk. En parkliknande trädgård med mycket sten och barrväxter, men även en hel del vackra buskar och träd.

Söndag 28 maj

Sara och Magnus Brenne, kl. 13:00-17:00

Lekvad Berghem
Tel. 0734-132659

Vägbeskrivning: Om ni använder Google Maps skriv Nyhagens Trädgård. RV 41 avfart Desarehult/Lekvad, kör 2 km, följ sedan skyltar Nyhagens Trädgård.

Sara och Magnus Brennes trädgård
Sara och Magnus Brennes trädgård

Nyhagens trädgård är en lantlig trädgård med mycket perenner, mängder av spännande buskar och träd på till-växt, samt en stor köksträdgård med fruktträd, bärbuskar, upphöjda odlingsbäddar, drivbänkar och växthus under om-byggnation.

Trädgården ligger i en norrsluttning men är terrasserad med hjälp av stenmurar för att göra det lättare att odla samt för att förbättra mikroklimatet. Närheten till hagarna och natu-ren bidrar också till upplevelsen, stora mängder lökväxter är planterade både i trädgården och i hagmarken bakom huset. Vi värnar mycket om den biologiska mångfalden och odlar givetvis ekologiskt.

Det kommer finnas möjlighet att handla i plantskolan, sort-listor finns på hemsidan www.brenne.se