Temadag om vedväxter, 29 februari 2020

Temadag om vedväxter med Inger Frändås på Studieförbundet Vuxenskolan.

Inger Frändås har samlat ihop bilder med vedväxter hon har erfarenhet av och tycker om, träd, buskar, en del ris. Det vedartade har alltid varit ett intresse för henne.

Sedan pratar vi tillsammans om dem, byter erfarenheter och ger varandra tips. Träd och buskar har mycket att ge: vackra blad, blommor och ofta bär och höstfärger. Vedväxterna är också viktiga eftersom de ger ram och stadga i trädgården.

Daphne mezereum
Daphne mezereum (Tibast) är en lövfällande buske som blir 1,5 meter hög.

Vi håller till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Druveforsvägen 8 i Borås. Start kl. 10:00 och vi räknar med att vara färdiga vid 14-tiden.

Pris 150 kronor, inklusive lunch för medlemmar. Icke medlemmar är välkomna i mån av plats och då kostar det 200 kr.

Anmäl dig till Lisbeth Ohliw på telefon/sms 070-39 66 961 eller via mail lisbeth.ohliw#gmail.com.
Sista anmälningsdag 24 februari.